Trou is nie perdekoop nie

Trou is nie perdekoop nie Deur Ansja Ferreira “Die huwelikskontrak is gewoonlik die mees oninteressante en mees irriterende deel van die voorbereiding van die huwelik, veral as dit met rokpas, … Read More

Value your workers and fill the till

Value your workers and fill the till Satisfied customers and satisfied employees are the foundation of many a company’s success. To keep your customers, you need happy and efficient employees. … Read More

Waardeer werkers en vul die geldlaai

Waardeer werkers en vul die geldlaai Tevrede klante en tevrede werknemers is die grondslag van menige onderneming se sukses. Om nie klante te verloor nie, is deur tevrede en doeltreffende … Read More

Important advice about Wills

Important advice about Wills Let’s face it…no one likes to think about death. But, like taxes, it is a certainty. Unlike death, though, with proper planning, you can structure your … Read More

Raad rakende testamente

Raad rakende testamente Kom om ons wees maar eerlik…nie een van ons hou daarvan om aan die dood te dink nie. Soos belasting, is dit ongelukkig ‘n werklikheid. Connie Bruwer, … Read More