Verskillende ondernemingsvorme

Verskillende ondernemingsvorme Met “ondernemingsvorm” word bedoel die wyse waarop ‘n onderneming beheer en bestuur, die kapitaal byeengebring, verantwoordelikheid vir risiko’s aanvaar en winste verdeel word. Wat eiendomsreg en -beheer betref, … Read More

Debt Management

I’m in debt, can you help? REAL, DO-ABLE WAYS TO GET OUT You’ve got a great job, a flourishing career and are finally earning a decent wage – so why … Read More