PC Bruwer en Vennote kan aan ‘n verskeidenheid dienste lewer as gevolg van die diversiteit van ons direkteure en personeel. Uit die aard van ons firma se samestelling, kan die dienste wat ons lewer, spoedig en vinnig voorsien word en kan u direk met enige van ons direkteure skakel vir flinke advies en diens.

Success Starts Here Freeway Style Desert Landscape

Ons lewer die volgende dienste:

Oudit

 • van finansiële state, trustrekeninge en ander rekords.

Opstel

 • van finansiële state/verslae vir direksies, bestuur, aandeelhouers en statutêre liggame;
 • van kontantvloeistate, finansiële inligting vir banke en ander finansiële instellings;
 • van samewerkingsooreenkomste vir beslote korporasies/maatskappye;
 • van trustaktes/van Testamente;
 • handleiding vir die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting.

Verslagdoening

 • oor finansiële state.

Voltooing

 • van inkomstebelastingopgawes vir individue, beslote korporasies en maatskappye;
 • van die kwartaallikse desentralisasie subsidie-eise, onmiddellik na ontvangs van die dokumente van die voorafgaande kwartaal;
 • van BTW-opgawes.

Advies

 • oor die implikasies van inkomstebelastingwetgewing;
 • oor ander vorms van belasting, seëlreg, boedelbelasting, belasting op geskenke, kapitaalwinsbelasting en oor BTW;
 • oor werknemersbelasting, werkloosheidversekering en belasting op byvoordele/oor oornames en samesmeltings;
 • oor rekenaarstelsels en installasie en implementering daarvan;
 • oor beleggingstrategie/oor die vertolking van finansiële state;
 • oor trusts en trustaktes.

Instandhouding van rekeningkundige rekords

 • van rekeningkundige rekords wat geskik is as basis vir die voltooiing van BTW-opgawes.

Evaluering

 • van rekeningkundige rekords, verwante stelsels en aanbevelings oor wysigings en verbeterings.

Voorsiening

 • van boedel-en finansiële beplanning;
 • van winsverbeteringstudies;
 • van sekretariële en aandeleregistrasiedienste.

Onderneming

 • van finansiële ondersoeke na lae rendement op beleggings, hoë bo-koste, abnormale hoë voorraadpeile en vermoedelike bedrog.

Optrede

 • as ‘n rekeningkundige beampte van ‘n beslote korporasie;
 • as likwidateurs, trustees en geregtelike bestuurders;
 • as eksekuteurs, administrateurs van boedels en as trustees van familie-en ander trusts;
 • as arbiters;
 • as ouditeure van maatskappye en ander statutêre ondernemings.

Waardasie

 • Van sakebelange;
 • Van aandelebelang/ledebelang.

Indien ons u enigsins tot diens kan wees in enige van bogenoemde of ander dienste, nie hierin gemeld nie, moet u asseblief nie huiwer om ‘n afspraak met ons te reël nie. Indien u van ons dienste gebruik gaan maak, kan ons u flinke diens waarborg.