Diewe steel nou name

Diewe steel nou name. Connie Bruwer van PC Bruwer en Vennote gee raad oor hierdie belangrike onderwerp.

Internetveiligheid en identiteitsdiefstal is ‘n toenemende probleem en hou ‘n wesenlike bedreiging in vir elkeen wat die internet en selfs ‘n gewone bankkaart gebruik.  Suid-Afrikaners word al hoe meer slagoffers hiervan en tog doen mense nie veel om hulself daarteen te beskerm nie.  As ‘n dief eers in besit van jou persoonlike finansiële inligting en identiteit is, kan hy of sy vinnig verwoesting saai.  Die persoon kan lenings kry, aansoek doen om betalingskaarte en selfs verbandpaaiemente finansier—alles op jou goeie naam.

Luidens navorsing van die Amerikaanse federale handelskommissie kos identiteitsdiefstal jaarliks R370 miljard en was meer as 7 miljoen mense verlede jaar slagoffers daarvan.   Daar bestaan ‘n algemene persepsie dat identiteitsdiefstal meestal oor die internet plaasvind.  Tog is lae tegnologie-metodes waardeur persoonlike inligting bekom word makliker en meer doeltreffend.  Die maklikse manier om toegang te verkry is bloot deur ‘n persoon of maatskappy se rommel na te gaan.  Inligting soos identiteitsnommers, geboortedatums, rekeninginligting, adresse en kredietkaartbesonderhede word dikwels opgefrommel en in die naaste vullisblik gegooi.  Volgens hom vra die meeste kredietaansoekvorms of webwerwe die klant of hy of sy bykomende kaarte verlang.  ‘n Identiteitsdief sal ja invul en sy of haar naam invul.  Wanneer die kaarte opdaag, sal een in die slagoffer se naam en die ander in die dief se naam wees.  Die aankope sal dan sonder jou kennis of toestemming begin.

shredHoewel dit onmoontlik is om algeheel te voorkom dat jy ‘n slagoffer van identiteitsdiefstal word, is daar maniere waarop jy dinge vir ‘n dief moeiliker kan maak.

 • Moet nooit jou handsak of beursie onbewaak laat nie.
 • Slaan ag op siklusse waarin rekenings gestuur word. Volg dit op as jou rekenings nie betyds opdaag nie.  ‘n Verlore rekening kan beteken dat ‘n identiteitsdief jou kredietkaartrekening oorgeneem het.
 • Beskerm jou pos teen diefstal. Pos jou uitgaande pos by die poskantoor se posbusse.  Verwyder pos stiptelik uit jou posbus.
 • Plaas wagwoorde op jou kredietkaart-, telefoon– en bankrekenings.
 • Onderteken jou krediet– en debietkaarte in onuitwisbare ink sodra dit ontvang word.
 • Kontak jou kaartuitreiker as ‘n nuwe of heruitgereikte kaart nie wanneer verwag, opdaag nie.
 • Moenie jou identiteitsdokument, geboortesertifikaat of paspoort in jou beursie of handsak dra nie, tensy dit regtig noodsaaklik is.
 • Moet nooit kredietkaartkwitansies in ‘n openbare vullisdrom weggooi nie.
 • Moenie jou krediet– of debietkaartnommer op ‘n tjek neerskryf of dit vir identifisering gebruik wanneer jy deur ander middele betaal nie.
 • Indien jou identiteitsdokument of rybewys verlore raak, kontak die toepaslike agentskap dadelik.
 • Moet nooit enige betalingskaart, bank of vertroulike inligting aan enigiemand per telefoon verskaf nie, selfs as jy die oproep gemaak het, tensy jy doodseker is dat die oproep regmatig is.
 • As jy vermoed dat jy die slagoffer van identiteitsdiefstal is, kontak jou finansiële instelling of bank onmiddellik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *