Hoe kies jy die regte mediese fonds? (deur Ansja Ferreira)

Volgens Die Raad vir Mediese Skemas (RMS) behoort jy die volgende in gedagte te hou rakende mediese fondse:

“Slegs mediese fondse bied omvattende dekking vir beide chroniese sowel as onbeplande mediese noodgevalle.  Suid-Afrika het sowat 8,8 miljoen mense wat lede van 83 mediese skemas is.   Die Raad vir Mediese Skemas (RMS) het tot stand gekom deur die Wet op Mediese Skemas (131 van 1998) om hierdie groot groep van mediese fonds lede te beskerm.  Die RMS mandaat is om die mediese skema industrie te reguleer en om te verseker dat mense billike en gelyke toegang tot mediese sorg het.  Die RMS moet ook mense inlig rakende hul regte sowel as dispute oplos met betrekking tot mediese skemas. (sonder enige koste daaraan verbonde) Daar word dikwels gehoor dat mediese skemas duur is, maar dit is ‘n realiteit dat ‘n onvoorsiene mediese noodgeval en hospitalisasie maklik kan lei tot mediese rekeninge wat honderde duisende rande kan beloop.  Dit is daarom belangrik om die regte mediese skema te kies nie net gebaseer op prys nie, maar deur navorsing te doen om te verseker dat die fonds aan jou behoeftes voldoen.

Die raad is nie net toepaslik op potensiële mediese fonds lede nie, maar ook vir huidige lede wat die opsie het om elke jaar ‘n verskillende voordele opsie te kies.  Verseker dat die skema behoorlik geregistreer is in terme van die Wet op MedieseSkemas (131 van 1998). Die name, adresse en telefoonnommers van alle geregistreerde skemas is gepubliseer op die webwerf van die Raad vir Mediese Skemas by ww.medicalschemes.com. Die lys word verder ook jaarliks in die Staatskoerant vir algemene inligting gepubliseer.  Identifiseer ‘n paarskemas en vra inligting aan oor hul voordele, bydrae, beperkings en uitsluitings.  Vergelyk hierdie inligting om te sien watter een aan jou behoeftes voldoen.  Afgesien van die gesondheidsvoordele, vind ook uit wat die skema se reserwes (solvensieverhouding), asook nie gesondheidssorguitgawes, soos administrasiekostes, om te verseker dat hul in goeie finansiële gesondheid is.

Verstaan wat die voorgeskrewe minimum voordele is en onder watter omstandighede die gekose skema hierdie dekking vir jou aanbied.

Hier kan jy kyk na aangewese diensverskaffers , hul nabyheid aan jou sowel as ander netwerke wat voordele aan lede bied.

Raad vir huidige mediese fondslede

Indien jy alreeds ‘n lid van ‘n skema is, lees al die materiaal soos byvoorbeeld opsies om planne te verander.  Verseker dat jy verstaan hoe die voordeelopsies werk en maak jou keuse volgens jou gesondheidsorg behoeftes en wat jy kan bekostig.  Die geregistreerde reëls van mediese fondse gee volledige inligting oor die relevante voordele en bydraes.  Dit is noodsaaklik dat jy die reëls van die skema of ‘n opsomming daarvan bekom om te al die relevante inligting te verifieer om jou in staat te stel om ‘n ingeligte keuse te kan maak.

Sommige mense maak gebruik van ‘n agent of makelaar (tussenganger).  Onthou dat dit nie verpligtend is om van ‘n makelaar gebruik te maak nie, maar indien jy wel van een gebruik maak, moet jy seker maak dat hy of sy geakkrediteer is deur die Raad vir Mediese Skemas en dat jou keuse van ‘n skema gebaseer is op ingeligte toestemming.