‘n Begroting vir die feesseisoen

Ons bedank ons getroue kliënte en besigheidskontakte vir u volgehoue ondersteuning in 2017.  Ons kantore sluit om 13h00 op 15 Desember 2017 en heropen op 4 Januarie 2018.  Ons wens u en u naastes ‘n geseënde feesseisoen toe.  Direkteure en Personeel— P C Bruwer en Vennote

 ‘n Begroting vir die feesseisoen

Die feesseisoen beteken nie noodwendig dat jy skuld hoef aan te gaan nie.

Volgens ʼn opname deur CreditDonkey.com gebruik 37% mense hul kredietkaarte om hul feesseisoen uitgawes te finansier.

“Geld is net nie beskikbaar nie, aangesien die ekonomie in ʼn afwaartse daling is” sê Connie Bruwer, ʼn geoktrooieerde rekenmeester.  “Oorbesteding en onderbegroting is die grootste foute wat mense in die feesseisoen maak”, sê hy.

“Die rede daarvoor is waarskynlik dat mense nie dink wat hulle doen nie. Hulle ontvang in Desember hul jaarlikse bonus en skielik lyk dit vir hulle asof hulle baie geld het. Hulle koop dan te veel en koop ook op skuld en met hul kredietkaarte.  Hulle dink glad nie aan uitgawes wat hulle Januarie moet dek nie, byvoorbeeld skoolfooie, skoolklere ensovoorts nie.  Wanneer Januarie maand kom, kan hulle dan nie hulle finansiële verpligtinge nakom nie en kan dit lei dit tot ʼn bose skuldkringloop, sê Connie.

Werk so jou begroting uit vir die Kersseisoen:

Die eerste stap is om ‘n lys op te stel van al die persone vir wie jy geskenke wil gee.  Die ideaal is om ‘n spreikaart op te stel.  Die volgende kan jou ‘n idée gee van persone wat op jou lys kan verskyn:

Onmiddellike familie insluitende jou lewensmaat en kinders

Vriende

Mense wat deur die jaar vir jou baie beteken het, soos medewerkers of jou huishulp

Uitgebreide familie insluitende skoonmense,

niggies, nefies , ooms en tantes en grootouers

Jou kind se onderwyseres en jou bure

Nou moet jy bereken hoeveel geld jy tot jou beskikking het vir kersgeskenke en dan hoeveel geld jy op elke persoon gaan bestee.  As jy agterkom dat jy nie genoeg geld gaan hê nie, moet jy jou lysie aanpas en miskien van die mense op die lysie skrap en vir hulle dalk net ‘n kerskaartjie of klein geskenkie gee.

Artikel geskryf deur Ansja Ferreira