Besturende Direkteur: PC Bruwer – GR (SA)
PC Bruwer

PC Bruwer

 

PC (of Connie soos hy bekend is) Bruwer het in 1959 gematrikuleer by Hoërskool Model in Bloemfontein. In 1967 het hy sy studies by UNISA voltooi en sy kwalifiserende eksamen geslaag. P C Bruwer en Vennote is gestig op 1 Maart 1973. Dit het gegroei tot die bekende en gerespekteerde firma wat dit vandag is.
Tegnologie, Inkomste Belasting en Bestuur:  A. Theron – GR (SA)
Arnold Theron

Arnold (Tappa) Theron

Arnold Theron het in 1974 gematrikuleer by Hoërskool Nigel, en het toe by die weermag aangesluit vir vier-en-‘n-half jaar.  Hierna het hy sy studies voltooi aan die Universiteit van die Vrystaat en ook by UNISA. Arnold het in Januarie 1983 by PC Bruwer en Vennote aangesluit en het in 1988 sy kwalifiserende eksamen geslaag.  In dieselfde jaar is hy toegelaat as vennoot by P C Bruwer en Vennote.
Oudit / Algemene Bestuurder: S. Van Zyl – CA (SA)
Susan van Zyl

Susan van Zyl

Susan het in 1985 gematrikuleer by Hoërskool Jim Fouché.  In 1989 het sy begin met haar nagraadse studies by die Universiteit van die Vrystaat.  Op 1 Januarie 1993 het sy gekwalifiseer as geoktrooieerde rekenmeester. Op 1 Januarie 1990 het sy aangesluit by P C Bruwer en Vennote en is later bevorder tot Oudit / Algemene bestuurder.

PC Bruwer en Vennote: Organogram

Span PC Bruwer & Vennote

Span PC Bruwer & Vennote