Opstel van PAIA Handleiding

Die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting, 2000 het op 9 Maart 2001 van krag geword met die uitsondering van afdelings 10, 14, 15 en 51, wat op 15 Februarie 2002 van krag geword het. Alle openbare en privaat liggame word verplig, in terme van afdelings 14 en 51 van die Wet op Bevordering van Toegang tot Inligting (PAIA), om handleidings saam te stel rakende toegang tot hul rekords.

Ons kan die PAIA/Section 51 Handleiding namens u opstel en indien.  Kontak ons gerus by 051-5221318 vir meer inligting.

PC Bruwer en Vennote is ‘n klein rekenmeester- en oudit firma wat gebaseer is in die Vrystaatse dorp, Bloemfontein, Suid-Afrika.Ons kan met trots sê dat ons al in bedryf staan vanaf 1973 en lewer ‘n verskeidenheid dienste aan ‘n groot reeks kliënte regoor ons pragtige land.Ons firma is ook ingelyf en staan bekend as Bruwer Theron Ingelyf handeldrywend as PC Bruwer en Vennote (1998/007838/21). Neem asseblief jou tyd en gaan rustig deur ons webwerf. Indien u enige hulp of navrae het, kontak ons gerus.

Belangrike kennisgewing.  Reeds vanaf 1 April 2015, is ons kantoor geleë te Jacobstraat 33, Universitas, Bloemfontein. Ons posadres het ook verander na Posbus 32875, Fichardtpark, 9317.

Kontak nommers.  U kan ons bereik deur die volgende nommers te skakel:  Landlyn:  051-5221318.  Faks:  051-5221317.

Premiesel nommers: . 081 248 3643, 081 740 1396 en 081 739 9916.