Só styg huishulpe se minimum loon (Deur Vida Booysen 17 November 2015 Sake-Rapport)

Die minimum loon vir huiswerkers het van 1 Desember 2015 af gestyg met onderskeidelik 8% in stedelike gebiede en 10% in plattelandse gebiede, het die Departement van Arbeid bekend gemaak.

Verskillende minimum lone geld huiswerkers in groot stede en plattelandse gebiede en dié wat minder as 27 uur per week werk sien ook anders daar uit.

Die minimum loon geld mense in diens van private huishoudings, soos huishulpe en tuiniers. Dit sluit egter skoonmakers en ander personeellede van gastehuise uit, omdat hulle onder die minimum loon vir die gasvryheidsektor gedek word.

 

Stedelike huiswerkers (Die sogenaamde Area A)

 

’n Stedelike huiswerker wat méér as 27 uur per week werk, moet ’n uurlikse vergoeding van nie minder nie as R11.44 per uur verdien, teenoor die vorige vergoeding van R10,59 per uur.

’n Stedelike werknemer wat minder as 27 uur per week werk, mag nie minder as R13,39 per uur verdien nie.

Weeklikse minimum vergoeding vir stedelike huiswerkers verhoog van 1 Desember 2015 van die huidige R476,68 per week tot R514,82 per week terwyl maandelikse vergoeding van R2 065,47 per maand na R2 230,70 opskuif.

Volgens die departement van arbeid is lone in stedelike gebiede verhoog ooreenkomstig die jongste verbruikersprysindeks (VPI) vir die ses weke voor 1 Desember vanjaar (wat 5,5% beloop), plus 2,5 persentasiepunte. Dit kom dus neer op ’n verhoging van 8%.

 

Plattelandse huiswerkers (Die sogenaamde Area B)

 

In plattelandse gebiede sal die nuwe uurlike lone vanaf 1 Desember 2015 tot 30 November 2016 van R9,30 per uur tot R10,23 opskuif, indien werkers meer as 27 uur per week werk.

Diegene op die platteland wat minder as 27 uur per week werk, sal voortaan teen ’n uurlikse koers van R12,07 betaal word. Weeklikse vergoeding styg van R418,32 tot R460,15 terwyl die maandelikse loon van R1 812,57 tot R1 993,82 verhoog word.

Dit kom neer op ‘n VPI van 5,5% plus ’n verhoging van 4,5 persentasiepunte; dus ’n totale verhoging van 10% in 2016 vir huiswerkers in die platteland.

 

Nog inligting oor huiswerkers (deur Ansja Ferreira)

Is ‘n dienskontrak verpligtend?

Die wet verplig nie ‘n werkgewer om ‘n formele dienskontrak aan ‘n huiswerker te gee nie, maar wel skriftelike besonderhede van diens.  Albei partye word beskerm, indien hulle wel die dienskontrak onderteken, waarin al die besonderhede vervat is en waarin geen onduidelikhede voorkom nie.

Wat staan ‘n mens te doen as jy nie meer jou huiswerker se salaris kan bekostig nie weens die loonverhogings?

Verminder jou werker se ure totdat dit op ‘n bedrag kom wat jy wel kan bekostig en bespreek dit dan met jou werker.  Indien jy ‘n werker glad nie meer kan bekostig weens finansiële probleme, sal jy die werker 1 maand kennis moet gee en dan ook ‘n skeidingspakket van een week se salaris vir elke jaar gewerk, asook alle uitstaande verlofgeld moet uitbetaal.

 

Wat behels gesinsverantwoordelikheidsverlof?

‘n Werknemer wat vir langer as vier maande werk en vir ten minste vier dae ‘n week werk, is geregtig op vyf dae verlof vir gesinsverantwoordelikheid teen volle betaling gedurende elke verlofsiklus (12 maande diens) indien hy of sy minstens vier dae per week, vir die werkgewer werk.  Gesinsverantwoordeliksheidsverlof kan geneem word wanneer ‘n huiswerker ‘n kind kry of as haar kind siek is en ook wanneer een van die volgende persone oorlede is:  haar eggenoot of lewensmaat, ouer of aangenome ouer, grootouer, kind of aangenome kind, kleinkind of broer of suster.  Werkgewers mag aandring op redelike bewys dat ‘n geboorte, siekte of dood, waarvoor die werker gesinsverantwoordeliksheidsverlof wil neem, wel plaasgevind het.

Hoe werk ‘n betaalstrokie?

‘n Betaalstrokie moet aan ‘n werker gegee word, wanneer hy of sy betaal word en moet dit die volgende inligting bevat:  die werkgewer se naam en adres, die werker se naam en posbeskrywing, die tydperk waarvoor die betaling was, die totale salaris of loon, enige aftrekkings, die totale bedrag wat betaal is en indien van toepassing ook die werker se betalings- en oortydkoers, die aantal gewone en oortydure gewerk  en die aantal ure wat op ‘n Sondag of ‘n openbare vakansiedag gewerk is.