Spaarwenke vir ouers

Spaarwenke vir ouers – maak nou reeds voorsiening vir jou kinders se toekoms

Geskryf deur Ansja Ferreira

spaarOuers is so dikwels vasgevang in hul dag-tot-dag bestaan en gespartel om die pot aan die kook te hou.  Ma is besig met doeke en bottels, kindersiektes, kinders skool toe en buitemuurs toe ry en  pa is besig om ‘n loopbaan te bou en al sy verantwoordelikhede na te kom.   In ons moderne lewe het min van ons boonop tyd om op die beplanning vir toekomstige onderrigkoste vir ons kinders te fokus.

Kinders word dikwels gevra wat hulle gaan word as hulle groot is.  Dokter, onderwyseres, loods.  As ‘n ouer, wil jy nie graag hê dat iets soos finansies in hulle pad sal staan nie.

Dit is elke ouer se droom om die beste vir sy of haar kind te hê en om die bes moontlike toekoms vir daardie kind te verseker.  Maar vir elke droom is daar ook die skreiende realiteit van ons alledaagse bestaan.  Een van die grootste bydraende faktore vir studente wat hul studies moet laat vaar, is ‘n tekort aan finansies.

Om vroegtydig voorsiening te maak vir jou kind se opvoeding is een van die waardevolste geskenke wat jy ooit vir hom of haar kan gee.  Dit kan die beste bate wees wat jy ooit vir jou kind kan gee.

Kaylin en Wian is twee jong werkende persone in hul dertigs met twee kinders, 6 jaar en 3 jaar oud.  Hulle het nog geen voorsiening gemaak vir hul kinders se toekomstige studies nie.  Waar begin hulle?

Maak ‘n berekening van verwagte kostes

Jou heel eerste stap is om ‘n berekening te gaan maak van wat naskoolse opvoeding jou min of meer gaan kos.  Om by hierdie berekening uit te kom, moet jy die tipe kollege of universiteit waarin jy dink jou kind sal belangstel, die tyd wat jy tot jou beskikking het om te spaar en inflasie in berekening bring.

Volgens die Universiteit van die Vrystaat sal ‘n B.Com Finansiële Bestuur  kursus jou huidiglik sowat R 19 039 per jaar kos.  Dit sluit nog nie boeke, skryfbehoefte, vervoer, verblyf of kos in nie.  As jou kind nou 3 jaar oud is en jy begin nou eers vir hom spaar vir studiedoeleindes, het jy 15 jaar oor om te spaar en kan jy verwag om wanneer hy 18 jaar oud is in die omgewing van  R 336,345.32 vir ‘n vierjaarkursus te betaal.  Inflasie en verhoging van studiekostes is by hierdie berekening ingebring.  Wanneer verblyf en boeke hierby ingesluit word, kan ‘n beraamde R 971,636.79 betaal word.

Onthou net, dit is die beraamde koste vir slegs een kind wat jy universiteit toe stuur.   Hierdie projeksies beklemtoon die belangrikheid vir ouers om vroegtydig te spaar vir hul kinders se studies.   Ouers met meer as een kind sal natuurlik meer moet spaar.  Hoe meer kinders hulle het, hoe meer sal hulle moet spaar.

Selfs ouers wat nie hul kinders universiteit toe gaan stuur nie, maar eerder na ‘n  technikon of  opleidingskollege toe,  kan steeds verwag om hul hand diep in hul sakke te steek.    Ouers moet ook onthou dat hul kinders se skoolopleiding ook ‘n groot hap uit hul begroting kan neem.  Skoolfooie, uitstappies, skoolklere, skryfbehoeftes en uitgawes vir buitemuurse aktiwiteite speel alles ‘n rol om skoolopleiding ook ‘n groot uitgawe  te maak.  As ‘n mens in berekening bring dat kinders reeds vanaf kleuterskool en pre-primêr skool toe gaan, kan as al die kostes bymekaargetel word, by ‘n aardige bedraggie uitgekom word teen die tyd wat die kind klaarmaak met hoërskool.  Die kostes vir privaatskole sal natuurlik duurder wees as die koste van staatskole.

Alhoewel dit belangrik is om te besef dat studiekostes al hoe duurder gaan word, moet ‘n mens tog nie skrik vir al hierdie onkostes nie.  Met deeglike beplanning, is daar wel maniere om te spaar vir jou kind se opvoeding.  Dit is egter belangrik om vroegtydig daarmee te begin.  Begin so vroeg as wat jy kan, selfs al is dit met jou kind se geboorte.

Jou opsies

Meneer Connie Bruwer, geoktrooieerde rekenmeester van Bloemfontein gee die volgende wenke aan ouers wat voorsiening wil maak vir hul kinders se toekomstige finansiële sekuriteit.

Belê elke maand ‘n vaste bedrag in effektetrusts.  Begroot vir ‘n maandelikse belegging, moet dit nie kanselleer nie en verhoog die bedrag wanneer jy ookal kan.  Jy kry die voordeel van ‘n gedissiplineerde beleggingsprogram en belê gereeld sonder om te raai wanneer die mark by ‘n hoogte-of ‘n laagtepunt is.  Kies fondse wat pas by jou tydraamwerk en doelwit.    Effektetrusts is ook ‘n meer buigbare manier om vir jou kind se toekoms te spaar en kan jy ook ‘n lompsom inbetaal wanneer ekstra geld tot jou beskikking is, soos byvoorbeeld wanneer jy jou jaarlikse bonus kry.

Effektetrust sluit egter nie lewens-en ongeskiktheidsversekering in nie. As jy dalk te sterwe sou kom of nie meer in staat sou wees om ‘n inkomste te verdien nie, voordat jy die bedrag wat jy bymekaar wou maak vir jou kind se studies kon bymekaarmaak, sal jou kind nie die volle bedrag wat jy beplan het om te spaar, verkry nie.  Om hierdie probleem te vermy, moet jy voorsiening maak vir voldoende lewens-en ongeskiktheidsdekking.   Vra jou finansiële adviseur om aan jou ‘n oorsig te gee van die verskillende effektetruste wat beskikbaar is.  Kies dan een wat vir jou spesifieke situasie die beste gaan werk.

Studieplanne by versekeringsmaatskappye wat ook gekoppel kan wees aan lewensversekering, is nog ’n opsie.  Kontak jou naaste versekeringsmaatskappy vir meer besonderhede.

Geld kan ook maandeliks in ‘n gewone spaarrekening gespaar word, maar die risiko hieraan verbonde is dat jy dalk in die versoeking gelei kan word om van die geld te onttrek wanneer geld dringend benodig word.  Geld kan ook in ‘n vaste depositorekening gespaar word, waar die rentekoers heelwat hoër as ‘n gewone spaarrekening sal wees.   Bankspaarprodukte betaal gewoonlik nie hoë rentekoerse nie en die groei op jou belegging kan dalk laer wees as met van die ander opsies wat gekies kan word.  Maar ‘n bankspaarproduk is eenvoudig en maklik om te verstaan en ‘n mens loop ook geen risiko daarmee nie.  Selfs al kan ‘n mens nie die volle bedrag wat nodig is om te spaar vir die studies spaar nie, kan ‘n mens dalk genoeg spaar om ‘n deposito te kan betaal op ‘n banklening en sodoende makliker goedkeuring vir ‘n banklening verkry.  Indien jou kind dan ook sou besluit om nie te gaan studeer nie, soos wat baiekeer gebeur, kan hy of sy hierdie geld gebruik om ‘n eie besigheid te begin.

Verskillende banke en instansies bied ook verskillende produkte aan wat gebruik kan word om te spaar vir jou kind se toekoms.  Maak seker dat jy ‘n produk kies wat aan jou ‘n relatiewe hoë rentekoers bied en wat nie maandelikse administrasiefooie hef nie.

‘n Enkelbedrag of lompsom kan ook op die geldmarkfondse of ander plan belê word, wat ook ‘n goeie opbrengs kan verseker.  Opbrengste word herbelê en die bedrag bly belê vir ‘n langtermyn totdat die kind wil begin studeer.

Begin vroegtydig

Begin reeds voor jou kind se geboorte of so spoedig moontlik daarna en beplan vir jou kind se toekoms.  Tyd is aan jou kant.  Belê nou en kyk hoe jou belegging saam met jou kind groei.

Probeer ook om te bepaal om die presiese bedrag wat jy in die toekoms sal nodig kry, te bereken.  Dis beter om die slegte nuus nou te kry en kan die hoë kostes jou dalk skok om iets daaraan te doen.

Maak spaar vir skool-en naskoolse onderrig deel van jou maandelikse begroting, net soos huur of verband-of versekeringspaaiemente.  Sorg egter dat jy jou begroting noukeurig uitwerk en maak seker dat jy al jou maandelikse uitgawes kan bekostig.  As jy nie jou begroting uitwerk nie, kan jy later genoodsaak word om skuld aan te gaan om al jou uitgawes te kan bekostig, wat later in ‘n bose kringloop van skuld kan ontaard. Jou spaarplan moet deel vorm van jou groter finansiële plan en dit moet buigbaar en aanpasbaar wees.  Jou kind kan dalk besluit om glad nie universiteit toe te gaan nie en eerder oorsee te gaan studeer.   Jy moet jou voorberei op meer as een opsie.

Moedig ook beleggings as geskenke aan.  Oupa kan dalk vir kleinboet ‘n vaste bedrag op effektetrust of in ‘n belegging belê, waar dit saam met die kind kan groei.  Die belegging kan dan later aangevul word soos wat geld daarvoor beskikbaar is.   Spaar kan ‘n familie-aangeleentheid wees.   Maak jou kinders deel van die proses.  Lig hulle in oor die proses en die opofferings wat nodig is om vir hul toekomstige studies voorsiening te maak.  En laat hulle ook van tyd tot tyd die resultate sien. Leer ook jou kinders van kleins af hoe om met geld te werk en om geld te spaar.  Gee jou kleiner kindertjies ‘n spaarbussie om geld in te spaar en leer jou groter kinders om ‘n gedeelte van hul sakgeld te spaar.  Moedig ook jou kinders aan om deel te neem aan entrepeneursdae en ander geleenthede waar hulle geld kan verdien.  So leer jy jou kind van kleins af die waarde van geld.

Pas jou testament aan

Wat gebeur as ouers dalk te sterwe kom voordat die kinders die ouderdom bereik wanneer hulle kan gaan studeer?   Mense met jong kinders wil veral weet wat die beste oplossing is en hoe hul testament opgestel kan word om hul jong kinders se erflating te beskerm.  Die beste oplossing vir ouers met minderjarige kinders is om ‘n testamentêre trust vir hulle kinders te stig, waarvan die kinders die begunstigdes is en die trustee van die trust die belange van die kinders beskerm. Die trustee is die persoon wat in belang van jou kinders gaan optree en die geldsake van die trust hanteer. Jy moet mooi besin wanneer jy ‘n trustee vir die trust aanstel.  Dit is nie noodwendig die beste om dieselfde persoon wat die kinders se voog gaan wees as trustee aan te stel nie.  Die trustee moet iemand wees wat die nodige finansiële kennis en agtergrond het, om jou kinders se finansiële sake die beste tot hul voordeel te kan bestuur.  Uit die trust kan daar dan fondse onttrek word, wat gebruik kan word soos benodig vir studiedoeleindes.  Dit is belangrik om dit dan so vooraf in jou testament te spesifiseer, dat daar vir studies uit die trust voorsiening gemaak moet word.  Die bates en kontant in die trust kan realiseer wanneer jou kinders die ouderdom van 21 jaar bereik of op ‘n ouderdom soos deur die testateur of testatrise verkies, wat nie minder as 21 jaar behoort te wees nie.

Wat kan ‘n mens doen as jy agterkom dat jy nie genoeg gespaar het om al die studiekostes te dek het nie.  Daar is dalk familielede wat jou moontlik kan help en jy kan ook beurse, lenings en ander programme oorweeg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *