Voorgestelde belastingheffings op vroeë onttrekkings uit aftreefondse.

Voorgestelde belastingheffings op vroeë onttrekkings uit aftreefondse. Connie Bruwer van PC Bruwer en Vennote gee raad oor hierdie belangrike onderwerp.

Vraag:  Die nasionale tesourie kyk tans weer na die uitwerking van die voorgestelde belastingheffings op vroeë onttrekkings uit aftreefondse.   Dít kom ná die openbare voorleggings aan die parlementêre portefeuljekomitee oor finansies oor die nuutste voorgestelde wysigings aan die inkomstewette.  Vertel ons meer hieroor, Connie.

Connie:  Mnr. Cecil Morden, hoof van belasting by die nasionale tesourie, sê as dit nodig is, sal dié voorstelle aangepas word.

In die voorleggings aan die parlementêre portefeuljekomitee het belastingkundiges uit die private sektor daarop gewys dat die voorgestelde wysigings veral mense in die laer- en middelinkomstegroepe met lang dienstydperke erg sal benadeel.

Op die oomblik kan belastingbetalers ’n bedrag van R1 800 en enige bydraes uit nabelaste geld belastingvry uit ’n pensioenfonds onttrek.

Vraag:  Hoe word die res belas?

Connie:  Die res word belas teen die gemiddelde geldende koers in die jaar waarop die geld ontvang is, of teen die geldende koers van die vorige jaar, afhangend van wanneer die hoogste koers betaal is.

Vraag:  Wat is die tesourie se oogmerk met die voorgestelde wysigings?

Connie:  Die tesourie se oogmerk met die voorgestelde wysigings is om dié stelsel te vereenvoudig en mense te ontmoedig om voor aftrede geld uit hul pensioenfondse te onttrek.

Ingevolge die voorgestelde wysigings sal die bedrag wat belastingvry onttrek kan word, verhoog word tot R23 000 (plus ander bydraes uit nabelaste geld).

Die res van die onttrekking sal belas word teen die heersende grenskoers van belasting in die jaar waarop die geld onttrek word.

Mnr. Le Roux Roelofse, direkteur in die belastingafdeling van Deloitte, sê belasting teen die grenskoers van 41% kan veral mense in die laer- en middelinkomstegroepe benadeel wat vir lang tydperke tot pensioenfondse bygedra het.

Roelofse sê die voorstelle sal meebring dat die belastinglas in sommige gevalle 66% hoër sal wees.

Vraag:  Wat is die rede hiervoor, Connie?

Connie:  Dit is omdat die gemiddelde belastingkoers van mense in die laer- en middelinkomstegroepe tussen 18% en 20% is en hulle in die nuwe bedeling 41% aan belasting sal moet betaal.

Roelofse sê dit is onbillik teenoor mense wat geld uit hul pensioenfondse onttrek omdat hulle by onttrekking veel hoër belasting gaan betaal as die vrystellings wat hulle op die bydraes gekry het.

In dié opsig is die huidige stelsel van belastingheffing beter omdat belasting teen die gemiddelde koers van die individu betaal word.

Die belasting wat op vroeë onttrekkings betaal word, is ingevolge dié stelsel meer in pas met belastingvoordele wat die individu geniet het toe hy tot die pensioenfonds bygedra het.

Morden sê die nuwe voorgestelde belasting op vroeë onttrekkings sal mense bevoordeel wat vir ’n tydperk van tussen vyf en tien jaar tot pensioenfondse bygedra het.

Roelofse stem met die tesourie saam dat dit nodig is om mense aan te moedig om hul pensioengeld tot aftrede te bewaar, maar bevraagteken of die Inkomstewet die regte medisyne is om dié doel te bereik.

Morden sê die tesourie meen ook dat die Inkomstewet nie die regte medisyne is nie.

Ander maatreëls is nodig om mense aan te moedig om hul spaargeld te bewaar, en is deel van die regulatoriese hervormingsproses vir kontraktuele spaar.